Sprawy o odszkodowania za szkody poniesione w wypadkach drogowych zaistniałych w Niemczech prowadzę niezależnie od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej.

 

Dla osób zamieszkałych w Niemczech, prowadzę sprawy o odszkodowania za wypadki drogowe zaistniałe w Niemczech lub też poza granicami Niemiec (np. na terenie Polski).

 

Do wszczęcia sprawy o odszkodowanie potrzebuję następujące dokumenty:

 

1. Formularz pełnomocnictwa – znajduje się tutaj

2. Krótki opis wypadku z podaniem daty, godziny i miejsca wypadku oraz protokół policji (jeżeli został sporządzony).

3. Informację o uczestnikach wypadku, ubezpieczeniu sprawcy wypadku i numery rejestracyjne pojazdów, które uczestniczyły w wypadku.

 

Powyższe informacje proszę przesłać pocztą, elektronicznie (Email ra-kolodziej@nord-com.net)  lub faxem.