W sprawach karnych potrzebuję następujące dokumenty:

 

a)      pełnomocnictwo (znajduje się tutaj),

b)      kopie wszelkich pism dotyczących sprawy, jak np. akt oskarżenia, nakaz karny (Strafbefehl).

Jeżeli sprawę zleca mi osoba trzecia (np. członek rodziny, krewny), a osoba, ktˇrej obronę mam przejąć znajduje się w areszcie, to potrzebuję informacje gdzie znajduje się obecnie. Jeżeli miejsce aresztowania nie jest znane, to informacje, kiedy i gdzie została aresztowana.