Besucherzähler Für Homepage Besucherzähler Für Homepage>

O mnie - website kolodziej

Przejdź do treści

O mnie

W roku 1983 zdałem egzamin państwowy w Hamburgu i uzyskałem uprawnienie do pełnienia urzędu sędziego, co jest warunkiem do wpisania na listę adwokatów. W tym samym roku zostałem wpisany na listę adwokatów przy Amtsgericht (sąd rejonowy) i Landgericht (sąd krajowy) w Bremen, a w roku 1988 również przy Hanseatischen Oberlandesgericht Bremen (wyższy sąd krajowy).

Po zniesieniu ograniczeń regionalnych jestem uprawniony do występowania przed wszystkimi sądami rejonowymi, sądami krajowymi i wyższymi sądami krajowymi w Niemczech oraz w sprawach karnych przed Trybunałem Federalnym (Bundesgerichtshof).

Ustawowe określenie mojego zawodu brzmi: »Rechtsanwalt«. Jestem również członkiem Izby Adwokackiej (Hanseatische Rechtsanwaltskammer) w Bremen.

W roku 1988 zostałem zaprzysiężony przez Prezydenta Sądu Krajowego w Verden/Aller jako tłumacz języka polskiego. Jestem wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Landgericht Hannover - www.justiz-dolmetscher.de.

Z uwagi na biegłą znajomość języka polskiego mogę również prowadzić sprawy przed sądami polskimi.

Regulacje zawodowe (§ 6 TDG):

RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) – ustawa o opłatach adwokackich

BORA (Berufsordnung der Rechtsanwälte) – przepisy dotyczące zawodu adwokata

BRAO (Bundesrechtsanwaltsordnung) -

Standesregelung der Rechtsanwälte in der Europäischen Gemeinschaft - DYREKTYWA 98/5/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16.02.1998 r.

Treść powyższych norm znajduje się na stronie Federalnej Izby Adwokackiej - Bundesrechtsanwaltskammer

http://www.brak.de/seiten/06.php.


Wróć do spisu treści